Sản phẩm mây tre đan bao la được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia

Ngày đăng: 15/04/2022

Theo Quyết định số 1997/QĐ-BCT ngày 23/8/2021 về công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021 được Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành thì Bộ sản phẩm rổ, rá của HTX Sản xuất, Dịch vụ Mây, Tre đan Bao La vinh dự  là một trong bảy sản phẩm của tỉnh Thừa Thiên Huế và là 1/200 sản phẩm, bộ sản phẩm toàn quốc được tôn vinh là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021.

 

Việc bình chọn sản phẩm CNNTTB cấp quốc gia đã tạo động lực  khuyến khích, động viên Hợp tác xã tích cực hơn nữa trong việc duy trì, phát triển sản xuất sản phẩm chất lượng cao, tận dụng được tiềm năng lợi thế của địa phương.