DANH SÁCH ĐẠI LÝ

VÕ THỊ THƯ SINH

Địa chỉ: 45B Trần Nhật Duật, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: VÕ THỊ THƯ SINH

Cơ sở MÂY TRE LÁ DẠ LÝ HƯƠNG

Địa chỉ: 39/8A Hồ Bá Phấn, Phước Long A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: TRẦN THỊ THU HƯƠNG

CMND: 191650494

Điện thoại: 0905 584 119

 

NGUYỄN THỊ XUÂN PHONG

Địa chỉ: Số 384 Cửa Đại, Cẩm Châu, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Đại diện: NGUYỄN THỊ XUÂN PHONG

Số CMND: 205768696

Điện thoại: 0988691976

LÊ THỊ KIM TUYẾN

Địa chỉ: Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

Đại diện: LÊ THỊ KIM TUYẾN 

Điện thoại: 0364040875

NGUYỄN THỊ XUÂN THU

Địa chỉ: 17 Tiểu La, Hội An, Quảng Nam

Đại diện: NGUYỄN THỊ XUÂN THU

Điện thoại: 0702469662

LY NHUNG

Địa chỉ: 125, Dương Đình Nghệ, Phường Tân Sơn Nhất , Thành phố Thanh Hóa

Điện thoại: 0915580638

TẠ THU HƯƠNG

Địa chỉ: Số 26, Cầu Chuông, Thanh Oai, Hà Nội

Điện thoại: 0962599408